sobota, 16 kwietnia 2011

Remelek


Historia
Najstarsi mieszkańcy pamiętają jeszcze, jak w miejscu Remelek, sześć lub siedem dekad temu, było jedynie kamienne rumowisko, które posłużyło za fundamenty świątyni. Na rozległą polanę co roku zjeżdżały się świętować cztery duże koczownicze plemiona. Część z ich członków postanowiła zatrzymać się tutaj i wybudować miasto. Potomkowie wodzów tych czterech plemion dzisiaj rządzą Remelek, często doradzani przez swoich ojców, którzy byli jeszcze urodzeni jako koczownicy i pamiętają dawne dzieje. Władcą Remelek oraz okolicznych ziem jest Król (xaiatia) Hagaszes.

Miasto
Mapa udała się niezbyt... W każdym razie Remelek jest ciasno stłoczone wewnątrz wysokiego na 5 metrów muru z utwardzanej, glinianej cegły. Choć żywność dostarczana jest także łodziami (ryby oraz rośliny morskie), głównie pochodzi z bardzo ożywionej wymiany handlowej (na miejskie dobra, głównie ceramikę oraz żelazne wyroby zaklęte w sanktuarium Szachriwara) z okolicznymi wsiami.


Legenda
1. Główna droga ma około 15 metrów szerokości i wiedzie od głównej bramy prosto do portu, przechodząc przez Plac Spotkań. Jest zazwyczaj pełna ludzi i handlarzy wyrobów z pobliskich zakładów, dlatego rzadko jest tak przejezdna, jak się wydaje.

2. Boczne drogi mają około 3 metry szerokości.

3. Labirynt zaułków. Zwykłe uliczki mają szerokość jednego, czasem półtora metra. Są bardzo kręte, często kończone ślepymi odnogami, wąskimi przejściami, metrowymi murami, schodami prowadzącymi do ciasnych tunelików lub na dachy. Kto nie spędził dzieciństwa w Remelek, prędko się tu gubi.

4. Plac Spotkań. Targowisko. Duży plac, na którym do teraz zostawiono część kamieni i głazów, które kiedyś tu się znajdowały. Przeważnie oparto na nich tunele i korytarze, w których znajduje się targowisko.

5. Pałac Króla Hagaxesa. Prostokątna budowla otoczona wysokim na osiem metrów murem, wspartym wystającymi z ziemi głazami. Potężna, dębowa brama okuta ciężkimi sztabami żelaza zamknięta jest dla wszystkich obcych.

6. Wille arystokratów. Pozostałe największe trzy budowle miasta należą do arystokratów, świetnych potomków wodzów plemion, Rokartisza, Szatehara oraz Teuszesa. Wszystkie zbudowane na planie prostokąta – ogromny gliniany mur o wysokości 3 lub 4 metrów z niewielką liczbą okien.

7. Świątynia. Jest to kompleks budynków otoczonych dwumetrowym kamiennym murem z pozostałości dawnego rumowiska. Świątynia Ormuzda jest zbudowana na planie koła, na środku znajduje się ogromny głaz wystający za sklepienie i je podtrzymujący. Na jego wierzchołku płonie magiczny kamień, którym opiekują się kapłani.

8. Wieża Arcymaga Halefa.

9. Przystań – mieści kilkanaście większych łodzi.

10. Zakłady tkaczy. Kompleks budynków.

11. Pracownie ceramiki. Kompleks budynków

12. Sanktuarium Szachriwara. Zamknięta, potężna budowla, w której przebywają wybrani przez Szachriwara magowie. Król Hagaszes oraz Arcykapłan Astarhas osobiście czuwają nad tym świętym miejscem.

13. Koszary.

14. Cegielnia. Kompleks budynków

Więcej szczegółów na razie nie ma, nie zamieszczam też spraw związanych z życiem społecznym miasta. Nie wiem, czy to wam potrzebne. Częściowo, ale bardzo skromnie, jest to opisane na blogu Dragonii. Jeżeli to nie wystarczy, możemy zbierać tu fragmenty sesji dotyczące spraw miejskich, będę wówczas je wklejał pod właściwymi podpunktami lub dodawał odpowiednie. Byłyby wówczas zebrane w jednym miejscu. O ile będzie to w ogóle przydatne.

Brak komentarzy: